Amber Valletta | Telegraph

15 March 2017
Amber Valletta | Telegraph
Model(s): Amber Valletta
Photographer: Stas Komarovski
Stylist: Maya Zepenic
Hair: Teddy Charles
Make-Up: Cyndle Komarovski