Hyunji, Halima, Ashley, Hannah, & Paloma | CR Fashion Book S/S 2019